lunge

lunge
lunged
lunged
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till lunge

Ordet lunge har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom häst
  • Inom bildligt
mat
häst
bildligt

Ordet lunge inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet lunge inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till lunge (inom häst)

Ordet lunge inom bildligt

make a thrusting forward movement

Synonymer till lunge (inom bildligt)

Diskussion om ordet lunge

lunge

lunges
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till lunge (inom bildligt)

Diskussion om ordet lunge