lush

lush
lushed
lushed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till lush

Diskussion om ordet lush

lush

lushes
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till lush

Diskussion om ordet lush

lush

Adjektiv

Hur används ordet lush

  • "lush fruits"

Ordet lush har 6 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom ålderdomlig
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom sex
botanik
ålderdomlig
ALLMÄNT
generell
ekonomi
sex

Ordet lush inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till lush (inom botanik)

Möjliga synonymer till lush (inom botanik)

Ordet lush inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till lush (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till lush (inom ålderdomlig)

Ordet lush inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till lush (inom ALLMÄNT)

Ordet lush inom generell

full of juice

Översättningar (inom generell)

Synonymer till lush (inom generell)

Möjliga synonymer till lush (inom generell)

Ordet lush inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till lush (inom ekonomi)

Ordet lush inom sex

Översättningar (inom sex)

Möjliga synonymer till lush (inom sex)

Diskussion om ordet lush