människokropp

människokroppen
människokroppar
människokropparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till människokropp

Hur böjs ordet människokropp på svenska?

Obestämd singular: människokropp
Bestämd singular: människokroppen
Obestämd plural: människokroppar
Bestämd plural: människokropparna

Hur används ordet människokropp

  • "Mängden högfluorerande ämnen – så kallade PFAS – i en människokropp kan halveras på tre – fem år, visar en studie vid Göteborgs universitet."
  • "Fram till i dagarna har sökinsatsen varit fruktlöst – men i dag kommunicerade polisen att det gjorts fynd av en människokropp på en ö i Karlskrona skärgård."
  • "Vid polisens tekniska undersökning på brandplatsen i Gäddegöl påträffades i dag resterna av en människokropp."
  • "Kvarlevorna efter en människokropp hittades i ett mindre skogsparti vid industriområdet i Borlänge."
  • "Kvarlevorna hittades när en av polisens tjänstehundar behövde rastas – hunden fick upp ett spår i ett skogsparti i Borlänge och fann delarna av en människokropp."
  • "Dalapolisen vädjar nu till allmänheten om tips när det gäller de kvarlevor av en människokropp som hittats i Borlänge."
  • "Spåret ledde till ett makabert fynd – ett kranium och andra delar av en avliden människokropp hittades utspridda över området."
  • "Polisens hundar markerade att det kunde finnas en människokropp i vattnet och en så kallad magnetometer gav också utslag."
  • "Isen sågades upp på ett ställe nära strandkanten men ingen människokropp hittades."
  • "Vilket fynd som gjorts i Olshyttan vill man alltså inte kommentera, men flera medier hävdar att det är en människokropp som hittats."

Vad betyder människokropp inom anatomi ?

Kropp är helheten av alla yttre och inre delar hos en levande eller död organism. Ordet används främst om organismer som är odelade och särskilt om människor och djur. Det naturvetenskapliga studiet av kroppens uppbyggnad kallas anatomi. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kropp_(organism)

Möjliga synonymer till människokropp

Diskussion om ordet människokropp