mångdubbling

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet mångdubbling

  • "Under 2017 minskade antal fall av multiresistenta bakterier igen, men om man tittar på hur det har sett ut de senaste tio åren har det skett en mångdubbling."
  • "Jämför man med tidigare avtal är det en mångdubbling, enligt BLT."
  • "Forskningen är i sin linda och när industrin börjar intressera sig för bären kan vi snabbt se en fördubbling eller mångdubbling av bärbranschens omsättning, tror Roger Uddstål."
  • "Men, levande är också den främsta orsaken till den mångdubbling av bränder som inträffar under advent."
  • "Jämfört med tidigare år är det mångdubbling : För två år sedan var antalet misstänkta ärenden 14 stycken."
  • "Om satsningen i Dalsland fullföljs kan det enligt uppgift handla om en mångdubbling av de idag femton anställda."
  • "Det handlar om en mångdubbling av antalet skjutdagar till 115 stycken, där 1,3 miljoner skott får lossas årligen."
  • "Levande ljus är dock också den främsta orsaken till den mångdubbling av bränder som inträffar under advent."

Diskussion om ordet mångdubbling