macula

maculan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder macula inom anatomi ?

anatomisk term för gula fläcken i ögats näthinna

Diskussion om ordet macula

macula

maculas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet macula har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom anatomi
  • Inom medicin
  • Inom astronomi
allmänt
anatomi
medicin
astronomi

Vanligast betydelse av ordet macula inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till macula (inom allmänt)

Ordet macula inom anatomi

A yellowish central area of the retina that is rich in cones

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till macula (inom anatomi)

Ordet macula inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet macula inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till macula (inom astronomi)

Möjliga synonymer till macula (inom astronomi)

Diskussion om ordet macula