mad

maden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mad

Hur används ordet mad

 • "Tage van Brink har åkt över från Aspö med sin pappa för att fiska något annat än aborrar i Aspö mad."
 • "Enligt My Hamrén kommer en del bolag säkerligen med tiden att lämna den svenska marknaden eller gå samman på grund av för liten lönsamhet till följ av ökad konkurrens i kombination mad skatter och avgifter."
 • "Inget beslut är taget ännu, men tanken är att det ska köpas in två bussar som antingen drivs helt av el eller av el i kombination mad biodiesel men i båda fallen ska bussbatterierna laddas vid ändhållplatsen."
 • "” Mad if I don ’ t, mad if I do ”."
 • "Kvinnan hade bland annat fått en sårskada och fördes mad ambulans till Sunderby sjukhus."
 • "Det var på natten den 4 december 1994 som Tommy Eriksson sköt mot entrén till klubben Sturecompagniet på Stureplan i Stockholm mad automatvapen."
 • "Till att börja mad kommar man att ha tre ansställda."
 • "De flesta har mad stökiga kroggäster att göra."
 • "- Det användes mot Khalid Sheikh Muham- mad."
 • "Det handlar inte om utan när den här kon- flikten får sin lösning, säger Emham- mad Khadad, som ingår i exilledningen."

Vad betyder mad inom jordbruk ?

Strandäng, mad eller våtäng är en del av en strand där det växer höga gräs och örter. Strandängen utvecklas inom den zon som normalt ligger över vattenbrynet men som översvämmas vid högvatten. Marken är fuktig, men till skillnad från hos myrar är syretillgången vanligen så pass god att torv inte bildas https://sv.wikipedia.org/wiki/Strand%C3%A4ng

Möjliga synonymer till mad

Relaterat till mad

sumpmark

Diskussion om ordet mad

 • - 2009-03-06

  sur

 • - 2018-03-11

  ilska

 • - 2018-07-23

  hispig,oförnuftig

 • - 2018-10-06

  absurd

mad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mad

 • "she gets mad when you wake her up so early"
 • "mad at his friend"

Ordet mad har 3 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom slang
 • Inom kemi
medicin
slang
kemi

Ordet mad inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till mad (inom medicin)

Möjliga synonymer till mad (inom medicin)

Ordet mad inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet mad inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till mad (inom kemi)

Möjliga synonymer till mad (inom kemi)

Diskussion om ordet mad