madden

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till madden

Diskussion om ordet madden

madden

madden
maddened
maddened
Verb

Översättningar

Hur används ordet madden

  • "His behavior is maddening"

Ordet madden har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
musik
vardagligt
generell

Ordet madden inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet madden inom vardagligt

cause to go crazy; cause to lose one's mind

Synonymer till madden (inom vardagligt)

Ordet madden inom generell

drive up the wall; go on someone's nerves

make mad

Diskussion om ordet madden