magister

magistern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till magister

Hur används ordet magister

  • "– Jag har en magister i klinisk farmaci och en doktorsexamen i molekylär medicin och jag var verkligen flexibel och ansökte om flera olika jobb."
  • "– Jag har bott här i 26 år, har en magister i sociologi och jobbat i 18 år och betalat skatt."
  • "– Med tanke på den lukt som finns i huset så tycker jag det är ett bra beslut, säger Anders Jansson, teknisk magister på Sveriges Forskningsinstitut och specialist på fukt- och mögelskador."
  • "Arell är filosofie magister i konstvetenskap vid Åbo Akademi och direktör för Svenska kulturfonden i Finland."
  • "När det gäller Lunds universitet så tycker ämbetet att kandidatutbildningen i litteratur vetenskap samt magister och masterutbildningen i Litteratur – kultur och medier håller hög kvalitet."
  • "När det gäller Lunds universitet så tycker ämbetet att kandidatutbildningen i litteratur vetenskap samt magister och masterutbildningen i Litteratur – kultur och medier håller hög kvalitet."
  • "Maria Hagberg, debattör och magister i socialt arbete, är engagerad i Tänk om."
  • "Man har bedömt examensmålen på så väl kandidat- som magister och masternivå i matematik."
  • "Jag har en magister i socialt arbete och behöver hämta inspiration, säger hon."
  • "Å andra sidan ligger andelen svenskar som väntas ta en examen på avancerad nivå – en magister eller master – på 24 procent, högre än OECD-snittet på 19 procent."

Vad betyder magister inom utbildning ?

lärare, någon som har tagit (filosofie) magisterexamen (fil.mag.) eller förmodas ha gjort det

Möjliga synonymer till magister

Relaterat till magister

lärare

lärd

skola

Diskussion om ordet magister