magsaft

magsaften
magsafter
magsafterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet magsaft på svenska?

Obestämd singular: magsaft
Bestämd singular: magsaften
Obestämd plural: magsafter
Bestämd plural: magsafterna

Hur används ordet magsaft

  • "För en tid sedan besökte mannen sin vårdcentral och fick diagnosen reflux som innebär att magsaft från magsäcken tränger upp i matstrupen."
  • "– Sjukvården utgår ofta ifrån att problemen beror på reflux, det vill säga att magsaft kommer upp i struphuvudet och de behandlas med syrahämmande läkemedel."
  • "En del av tunntarmen kopplas till den nya magsäcken och maten går då ner i tunntarmen medan den gamla magsäcken fortfarande producerar magsaft."
  • "Ambulanspersonalen minns att det bara kom upp slem och magsaft."
  • "De är små som blodceller, gjorda av alger och kan simma i blod, urin och magsaft."

Vad betyder magsaft inom medicin ?

den matspjälkningsvätska som produceras av slemhinnan i magsäcken och som utgörs av en vattenlösning av saltsyra med bland annat pepsin(pepsinogen|ogen) och inre faktor

Relaterat till magsaft

anatomi

kropp

Diskussion om ordet magsaft