maiden

maidens
Substantiv

Översättningar

Synonymer till maiden

Ordet maiden har 2 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
norgespec
generell

Ordet maiden inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till maiden (inom norgespec)

Ordet maiden inom generell

Synonymer till maiden (inom generell)

Uttryck till maiden (inom generell)

Diskussion om ordet maiden

maiden

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till maiden (inom generell)

Hur används ordet maiden

  • "the liner's maiden voyage"
  • "his first (or maiden) speech in Congress"

Möjliga synonymer till maiden

Diskussion om ordet maiden