mail

[meɪl]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet mail?

[meɪl]

Hur används ordet mail

 • "Inför beslutet om dagakuten i Karlshamns stängning har Wendt fått ta emot ett hotfullt mail."
 • "Personen är inte nöjd med socialförvaltningen arbete och skickar varje vecka flera hotfulla mail."
 • "Tidigare i veckan avslöjades även att förvaltningschefen skrivit ett mail till den ansvarige på byggföretaget och u"
 • "Men vid inspektionen hittades inget av den kycklingen utan den var tillagade och uppäten – trots att ägaren borde fått mail om att den skulle returneras."
 • "Uttryckte oro i mail"
 • "Genom Ångestpodden får Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand många mail från lyssnare som uppskattar att de tar upp ämnet."
 • "– Ja, det grövsta är anonyma telefonsamtal och anonyma mail att man ska ha ett skott i pannan eller ett hål i huvudet."
 • "I ett mail som Blekingenytt tagit del av skriver hon : ” Jag vill inte vara med i ett parti som hanterar frågor på ett sådant sätt som nu sker i Karlskrona. ”"
 • "Bland annat har förvaltningschefen skickat ut mail till alla rektorer där han vädjat om hjälp."
 • "Det var i början av november som moderaternas ordförande i Karlskrona via mail utsattes för hot."

Vad betyder mail inom internet ?

''stavningsvariant av'' mejl (e-postmeddelande)

Möjliga synonymer till mail

 • mejl [ internet ]

Diskussion om ordet mail

 • - 2008-10-27

  mail avser vanligt post, inte e-post!!

mail

mails
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mail

 • "your mail is on the table"

Ordet mail har 6 betydelser

 • Inom post
 • Inom kläder, historia
 • Inom norgespec
 • Inom post
 • Inom post
 • Inom zoologi
post
kläder, historia
norgespec
post
post
zoologi

Vad betyder mail inom post ?

any particular collection of letters or packages that is delivered

Översättningar (inom post)

Svenska

Möjliga synonymer till mail (inom post)

Vanlig betydelse av ordet mail inom kläder, historia

Översättningar (inom kläder, historia)

Svenska

Möjliga synonymer till mail (inom kläder, historia)

Vanlig betydelse av ordet mail inom norgespec

the bags of letters and packages that are transported by the postal service

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till mail (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet mail inom post

a conveyance that transports mail

Översättningar (inom post)

Möjliga synonymer till mail (inom post)

Vanlig betydelse av ordet mail inom post

the system whereby messages are transmitted via the post office

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till mail (inom post)

Möjliga synonymer till mail (inom post)

Mindre vanlig betydelse av ordet mail inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till mail (inom zoologi)

Möjliga synonymer till mail (inom zoologi)

Diskussion om ordet mail

mail

mail
mailed
mailed
Verb

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till mail (inom zoologi)

Hur används ordet mail

 • "I'll mail you the check tomorrow"
 • "I'll mail you the paper when it's written"

Ordet mail har 2 betydelser

 • Inom post
 • Inom militärväsen
post
militärväsen

Vad betyder mail inom post ?

send via the postal service cause to be directed or transmitted to another place

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till mail (inom post)

Möjliga synonymer till mail (inom post)

Ordet mail inom militärväsen

put armour on something

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till mail (inom militärväsen)

Diskussion om ordet mail