majuskel

majuskeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till majuskel

Ordet majuskel har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom typografi
  • Inom generell
lingvistik
typografi
generell

Vad betyder majuskel inom lingvistik ?

stor bokstav

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Relaterat till majuskel (inom lingvistik)

skrivning

tryckning

Ordet majuskel inom typografi

stor bokstav

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Synonymer till majuskel (inom typografi)

Möjliga synonymer till majuskel (inom typografi)

Ordet majuskel inom generell

Diskussion om ordet majuskel