makadam

makadamen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till makadam

Hur används ordet makadam

  • "Förra året levererade bergtäkten i Elleholm 11 000 ton finkornig makadam till kunder över hela landet och med tanke på att varje lastbil tar 13 ton blir det några lass."
  • "Det handlar om så kallad konstgrus eller finkornig makadam."
  • "Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material."
  • "– Räls, slipers, makadam och växlar byts ut, säger Peter Björklund, projektledare på trafikverket."
  • "Två mil räls ska tillsammans med slipers, makadam och växlar bytas ut mellan Avesta och Hedemora."
  • "– Nästa steg är att man måste fylla utrymmet mellan sliprarna med makadam för att stabilisera rälsen så den inte rör sig."
  • "– Vi kommer att riva spår, schakta bort gammal makadam, lägga dit ny makadam, lägga dit nya spår, riva gamla kontaktledningar, koppla ihop nya ställverkstrådar, säger trafikverkets projektledare Krister Johansson om arbetet som ska utföras de närmaste fem dagarna."
  • "– Vi kommer att riva spår, schakta bort gammal makadam, lägga dit ny makadam, lägga dit nya spår, riva gamla kontaktledningar, koppla ihop nya ställverkstrådar, säger trafikverkets projektledare Krister Johansson om arbetet som ska utföras de närmaste fem dagarna."
  • "Tåg lastade med 1 400 ton makadam har testkört genom tunneln, men inte i högre hastighet än 20 kilometer i timmen."
  • "Grundorsaken är enligt honom de stora bristerna i underhållet av järnvägen med dåliga slipers, dåliga fästbultar och brist på grus och makadam under spåren"

Vad betyder makadam inom musik ?

Fotograf: Wikipedia
krossad sten, använd för vägbeläggning

Möjliga synonymer till makadam

Diskussion om ordet makadam