malign

[malɪŋn]
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till malign

Hur uttalas ordet malign?

[malɪŋn]

Hur används ordet malign

 • "Melanom i huden är en form av cancer som kan bli mycket elakartad och aggressiv, malign."
 • "Det fick till följd att provsvaret från Umeå, som visade att polypen inte var malign, blev liggande ett tag innan den journalfördes, säger Anna Warg till SVT Nyheter Jämtland"
 • "– Bland det första jag läste var ordet ” malign tumör ”."
 • "Den utredning som sedan genomfördes, efter att en ny remiss skickats, visade på en malign tumör i pojkens kön."
 • "Det gäller exempelvis att satsa på ett speciellt ögonsjukhus i Landskrona, omflyttning av annan operationsverksamhet från Landsrona, ett ledplastikcentrum i Hässleholm och att centralisera malign urologi till en enhet."
 • "The idea of the nation, so beloved of governments and right-wingers everywhere, also holds the steady gaze of the media, always keen to hand-wring and pronounce upon how the social compact is being eroded by malign, usually ‘ external ’ forces."

Vad betyder malign inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
elakartad, svårartad, d.v.s. farlig och/eller obotlig

Möjliga synonymer till malign

Diskussion om ordet malign

malign

malign
maligned
maligned
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet malign

malign

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet malign

 • "prompted by malign motives"
 • "believed in witches and malign spirits"
 • "gave him a malign look"
 • "a malign lesion"

Ordet malign har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom mat
ALLMÄNT
mat

Vad betyder malign inom ALLMÄNT ?

evil or harmful in nature or influence

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till malign (inom ALLMÄNT)

Ordet malign inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till malign (inom mat)

Diskussion om ordet malign