maltreat

maltreat
maltreated
maltreated
Verb

Översättningar

Synonymer till maltreat

Ordet maltreat har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet maltreat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till maltreat (inom bildligt)

Möjliga synonymer till maltreat (inom bildligt)

Ordet maltreat inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till maltreat (inom generell)

Diskussion om ordet maltreat