man

[man]
manen
män
männen
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till man

Hur uttalas ordet man?

[man]

Hur böjs ordet man på svenska?

Obestämd singular: man
Bestämd singular: manen
Obestämd plural: män
Bestämd plural: männen

Hur används ordet man

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Ung man hade hjärnblödning – skickades hem med smärtstillande"
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "– Det här visar att det man har arbetet med för så många år sedan har de här effekterna, säger yrkes- och miljöteknikern Håkan Tinnerberg till radiokanalen."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Det var vid fyra på eftermiddagen som en 22-årig man besökte polisstationen i Karlskrona och var rädd med anledning av bråket i Ronneby."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Ung man hade hjärnblödning – skickades hem med smärtstillande"
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "– Det här visar att det man har arbetet med för så många år sedan har de här effekterna, säger yrkes- och miljöteknikern Håkan Tinnerberg till radiokanalen."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Det var vid fyra på eftermiddagen som en 22-årig man besökte polisstationen i Karlskrona och var rädd med anledning av bråket i Ronneby."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."

Ordet man har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom familj
vardagligt
vardagligt
familj

Vad betyder man inom vardagligt ?

människa av manligt kön

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till man (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till man (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet man inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till man (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till man (inom vardagligt)

Relaterat till man (inom vardagligt)

underklass

Ordet man inom familj

Översättningar (inom familj)

Synonymer till man (inom familj)

Möjliga synonymer till man (inom familj)

Relaterat till man (inom familj)

mankön

Diskussion om ordet man

 • - 2008-05-26

  kan också hästars halshår

 • - 2009-11-30

  Heter inte man men som plural på engelska???

 • - 2009-11-30

  Kan vara one men mer vardagligt "you"

man

[man]
Pronomen

Översättningar (inom familj)

Engelska

Hur uttalas ordet man?

[man]

Hur används ordet man

 • "det kanske man skulle försöka sig på"
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Ung man hade hjärnblödning – skickades hem med smärtstillande"
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "– Det här visar att det man har arbetet med för så många år sedan har de här effekterna, säger yrkes- och miljöteknikern Håkan Tinnerberg till radiokanalen."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Det var vid fyra på eftermiddagen som en 22-årig man besökte polisstationen i Karlskrona och var rädd med anledning av bråket i Ronneby."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."

Vad betyder man inom generell ?

människa av manligt kön

Diskussion om ordet man

man

[man]
Okänd ordklass

Hur uttalas ordet man?

[man]

Hur används ordet man

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Ung man hade hjärnblödning – skickades hem med smärtstillande"
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "– Det här visar att det man har arbetet med för så många år sedan har de här effekterna, säger yrkes- och miljöteknikern Håkan Tinnerberg till radiokanalen."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Det var vid fyra på eftermiddagen som en 22-årig man besökte polisstationen i Karlskrona och var rädd med anledning av bråket i Ronneby."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."

Diskussion om ordet man

man

[man]
manen
manar
manarna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • mane  [ zoologi ]

Hur uttalas ordet man?

[man]

Hur böjs ordet man på svenska?

Obestämd singular: man
Bestämd singular: manen
Obestämd plural: manar
Bestämd plural: manarna

Hur används ordet man

 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "Ung man hade hjärnblödning – skickades hem med smärtstillande"
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "I år står i reglementet att man bör stå 200 meter från sälen innan man skjuter, vilket inte var fallet förra året."
 • "– Det här visar att det man har arbetet med för så många år sedan har de här effekterna, säger yrkes- och miljöteknikern Håkan Tinnerberg till radiokanalen."
 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Det var vid fyra på eftermiddagen som en 22-årig man besökte polisstationen i Karlskrona och var rädd med anledning av bråket i Ronneby."
 • "– Man öppnade de här luckorna och sedan hade man en mekanik som lyfte in torpederna, säger Per-Olof Törnqvist och visar med en rörelse."

Vad betyder man inom zoologi ?

hårman på ex. en häst

Möjliga synonymer till man

Relaterat till man

vidhäftning

tråd

skrovlighe

Diskussion om ordet man

man

man
manned
manned
Verb

Översättningar

Hur används ordet man

 • "We cannot man all the desks"

Vad betyder man inom juridik ?

take charge of a certain job; occupy a certain work place provide with men

Möjliga synonymer till man

Diskussion om ordet man

man

men
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet man

 • "there were two women and six men on the bus"
 • "the chief stationed two men outside the building"
 • "he awaited word from his man in Havana"
 • "the army will make a man of you"
 • "she takes good care of her man"
 • "it was every man for himself"
 • "Jeeves was Bertie Wooster's man"
 • "He taught me to set up the men on the chess board"

Ordet man har 8 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom militärväsen
 • Inom sjöfart
 • Inom däggdjur
 • Inom spel
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
zoologi
militärväsen
sjöfart
däggdjur
spel
bildligt
generell
ALLMÄNT

Vad betyder man inom zoologi ?

an adult male person (as opposed to a woman)

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till man (inom zoologi)

Möjliga synonymer till man (inom zoologi)

Vanlig betydelse av ordet man inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till man (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet man inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till man (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till man (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet man inom däggdjur

the generic use of the word to refer to any human being

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till man (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till man (inom däggdjur)

Ovanlig betydelse av ordet man inom spel

A small object used in playing certain board games

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till man (inom spel)

Ordet man inom bildligt

a male subordinate

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet man inom generell

an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet man inom ALLMÄNT

(informal) a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
 • karl  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till man (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet man

MAN

Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till MAN (inom ALLMÄNT)

Ordet MAN har 2 betydelser

 • Inom förkortning, data
 • Inom förkortning
förkortning, data
förkortning

Vad betyder MAN inom förkortning, data ?

Manual, ursprung Unix,

Översättningar (inom förkortning, data)

Svenska

Synonymer till MAN (inom förkortning, data)

Möjliga synonymer till MAN (inom förkortning, data)

Ordet MAN inom förkortning

Metropolitan Area Network

Översättningar (inom förkortning)

Svenska

Möjliga synonymer till MAN (inom förkortning)

Diskussion om ordet MAN