manslinje

manslinjen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till manslinje

Diskussion om ordet manslinje

manslinjen

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet manslinjen

  • "Den äldste levande manlige ättlingen på den äldsta obrutna manslinjen brukar anses som släktens huvudman, efter mönster från adliga ätter där huvudmannen har en formell särställning."

Diskussion om ordet manslinjen