maskstungen

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder maskstungen inom tandvård ?

fördärvad eller skadad av insektslarver; full med maskhål; förr även om textilier o. d.: maläten; äv. oeg., om tand: angripen av tandröta; även bildligt

Möjliga synonymer till maskstungen

Relaterat till maskstungen

djur

orenlighet

försämring

ofullkomlighet

obehag

Diskussion om ordet maskstungen