matjord

matjorden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet matjord

  • "Lastmaskinen hade använts för att fylla en lastbil med matjord – men när ägaren John Aronsson kom tillbaka efter att tippat jorden på lastbilen, så trodde han inte sina ögon."
  • "Metoden ska gynna mikrolivet i marken och bygga frisk matjord att odla på."
  • "Regenerativa bönder använder metoder och processer som redan finns i naturen för att skapa friskare matjord att odla på."
  • "Bönder som bygger matjord – det här är regenerativt jordbruk"
  • "Bönderna försöker istället kopiera naturens egna processer och med betesdjur, naturlig gödsel och växtföljder bygger de frisk matjord att odla på."
  • "Bönder som bygger matjord – det här är regenerativt jordbruk"
  • "Den nya åkermarken, som han nu bereder med matjord från Kärnekulla, kommer att omfatta 12-13 hektar."
  • "Ägaren har även tagit bort matjord från åkern som ligger intill huset."
  • "Och även om man bara schaktade bort matjord under måndagen så hittade man faktiskt en del fynd – en gammal eldstad."
  • "Jens skapar ny matjord med betande kor"

Vad betyder matjord inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
översta lager|lagret av bördig jord

Möjliga synonymer till matjord

Relaterat till matjord

slättland

land

jordbruk

Diskussion om ordet matjord