mature

mature
matured
matured
Verb

Översättningar

Synonymer till mature

Hur används ordet mature

  • "The child grew fast"
  • "He matured fast"

Vad betyder mature inom juridik ?

develop and reach maturity; undergo maturation

Möjliga synonymer till mature

Diskussion om ordet mature

  • Robsmör - 2011-12-08

    Hur kan "förfalla" vara en översättning av "mature"?

  • Robsmör - 2011-12-09

    Hur kan "förfalla" vara en översättning av "mature"?

matured

Adjektiv

Översättningar

Ordet matured har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet matured inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till matured (inom allmänt)

Ordet matured inom generell

Synonymer till matured (inom generell)

Uttryck till matured (inom generell)

Diskussion om ordet matured