meander

meandern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Ordet meander har 2 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom generell
geologi
generell

Vad betyder meander inom geologi ?

kraftigt slingrande flodfåra, skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Ordet meander inom generell

Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Bukterna kallas meanderslingor och området som omsluts av en slinga kallas meandernäs. När en slinga blivit tillräckligt utpräglad kan den bryta igenom ett näs och bilda en ny vattenfåra. Den slinga som då inte längre har något vattenflöde kan så småningom bilda en korvsjö. Ett meandrande lopp är den naturliga formen för varje vattendrag som flyter fram över ett slättlandskap. Företeelsen har fått sitt namn efter floden Maiandros i västra Turkiet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Meander

Översättningar (inom generell)

Engelska

Relaterat till meander (inom generell)

arkitektur

Diskussion om ordet meander

meander

meander
meandered
meandered
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till meander (inom generell)

Diskussion om ordet meander

meander

meanders
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet meander har 2 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom arkitektur
geologi
arkitektur

Vad betyder meander inom geologi ?

a curve in a stream

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Ordet meander inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Diskussion om ordet meander