meatus

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till meatus

Diskussion om ordet meatus

meatus

meatuses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder meatus inom anatomi ?

a natural body passageway

Möjliga synonymer till meatus

Diskussion om ordet meatus