medborgare

medborgaren
medborgare
medborgarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till medborgare

Hur böjs ordet medborgare på svenska?

Obestämd singular: medborgare
Bestämd singular: medborgaren
Obestämd plural: medborgare
Bestämd plural: medborgarna

Hur används ordet medborgare

 • "Hur mycket som senatens underrättelseutskott känt till om klartecknet till att döda amerikanska medborgare är oklart."
 • "– Men det går inte att komma runt det faktum att bland många medborgare som tycker att frågan är viktig på ett eller annat sätt så uppfattades Billströms agerande som ett närmande till Sverigedemokraterna."
 • "Han antas också att, med presidentens goda minne, ha formulerat föreskrifterna för hur amerikanska medborgare kan jagas utomlands."
 • "Vi vill ha höga etiska principer, som goda globala medborgare."
 • "Svensk medborgare gripen i Libyen"
 • "Paris : Sju franska medborgare, varav fyra barn, kidnappades i går i norra Kamerun."
 • "blir den i Zürich bosatte tysken Albert Einstein schweizisk medborgare."
 • "Kinesiska spionorganisationer och företag är även kända för att försöka pressa kinesiska medborgare i utlandet eller personer med släktband i Kina att stjäla hemligheter från sina arbetsgivare, uppger Washington Post."
 • "För Eckerdal är det viktigt att ” vi som medborgare återtar det civila samhället ”."
 • "Till exempel sägs i policyn om yttrandefrihet att ” varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt ”."
 • "Skolplikt gäller för alla svenska medborgare från årskurs 1 – 9 i grundskolan, men föräldrarna Marita och Tomas bryter medvetet mot skollagen och undervisar sina två yngsta döttrar hemma."
 • "Och så hälsas förstås nya svenska medborgare välkomna."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Chauffören är utländsk medborgare och förhördes under måndagskvällen."
 • "– Det känns fantastiskt roligt att vi har fått så många nya medborgare och de är hjärtligt välkomna till Karlskrona."
 • "Upp emot hundra personer demonstrerade under söndagen sitt missnöje mot att skicka tillbaka afghanska medborgare till sitt hemland."
 • "– Vi jobbar för att bli en cykelstad och vi har sett att medborgare är bekymrade över cykelsituationen och att det finns brist på vett och etikett."
 • "Karl-Johan Arto anmälde då detta till Justitieombudsmannen ( JO ) och menar att kommunen brutit mot hans rättigheter som medborgare genom att inte lämna ut rapporten."
 • "Statens och kommunernas engagemang är viktigt för att bredbandet ska fortsätta byggas ut, men det lokala engagemanget från enskilda medborgare och konsumenter är avgörande, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen i ett pressmeddelande."
 • "Efter Annika Stenbergs korta besök i Ronneby i december har poliserna på gatorna i Ronneby fått glada tillrop från medborgare som har trott att de blivit fler och uppmanat poliserna att göra mer."

Ordet medborgare har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom nedsättande
politik
nedsättande

Vad betyder medborgare inom politik ?

person som är medlem i en stat; person som åtnjuter fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en viss stat

Översättningar (inom politik)

Engelska

Möjliga synonymer till medborgare (inom politik)

Ordet medborgare inom nedsättande

Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer. Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat. Rätten till medborgarskap baseras vanligen på en av två principer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarskap

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till medborgare (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till medborgare (inom nedsättande)

Diskussion om ordet medborgare