medeltida

[ˈmeː.dɛlˌtiː.da]
Adverb

Översättningar

Hur uttalas ordet medeltida?

[ˈmeː.dɛlˌtiː.da]

Hur används ordet medeltida

 • "Detta innebär att figuren varit målad – för första gången på ett medeltida krigsskepp i världen."
 • "Det medeltida vraket utanför Sturkö, som varit känt sedan 2006, har de senaste dagarna lyfts fram i media efter att en ny besiktningsrapport blivit klar."
 • "Det är det enda medeltida venetianska myntet som påträffats i Sverige."
 • "Rester från medeltida stad"
 • "Lena Eklund är regerande världsmästare i medeltida armborstskytte."
 • "Lyckå slottsruin har restaurerats vid flera tillfällen och räknas som ett av Blekinges viktigaste medeltida kulturminnen."
 • "Det är kanske inte nutidens mest populära sport, men för Lena Eklund har medeltida armborstskytte varit en del av livet i 20 år."
 • "Det är lämningar från en medeltida borg och stad från 1300- 1400-talet, som låg på ön Elleholm i Mörrumsån, som Marinarkeologiska sällskapet söker efter."
 • "Ruinen intill Verköleden i Lyckeby utanför Karlskrona är resterna från en länsherreborg från det medeltida Lyckå stad."
 • "Ruinen intill Verköleden utanför Karlskrona är resterna från en länsherreborg från det medeltida Lyckå stad."

Vad betyder medeltida inom generell ?

som varar under medeltiden

Diskussion om ordet medeltida

medeltida

[ˈmeː.dɛlˌtiː.da]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet medeltida?

[ˈmeː.dɛlˌtiː.da]

Hur används ordet medeltida

 • "Saffran omnämns i medeltida räkenskapsdokument och kontrakt, liksom i lagar och kommunala förordningar. eur-lex.europa.eu"
 • "Detta innebär att figuren varit målad – för första gången på ett medeltida krigsskepp i världen."
 • "Det medeltida vraket utanför Sturkö, som varit känt sedan 2006, har de senaste dagarna lyfts fram i media efter att en ny besiktningsrapport blivit klar."
 • "Det är det enda medeltida venetianska myntet som påträffats i Sverige."
 • "Rester från medeltida stad"
 • "Lena Eklund är regerande världsmästare i medeltida armborstskytte."
 • "Lyckå slottsruin har restaurerats vid flera tillfällen och räknas som ett av Blekinges viktigaste medeltida kulturminnen."
 • "Det är kanske inte nutidens mest populära sport, men för Lena Eklund har medeltida armborstskytte varit en del av livet i 20 år."
 • "Det är lämningar från en medeltida borg och stad från 1300- 1400-talet, som låg på ön Elleholm i Mörrumsån, som Marinarkeologiska sällskapet söker efter."
 • "Ruinen intill Verköleden i Lyckeby utanför Karlskrona är resterna från en länsherreborg från det medeltida Lyckå stad."
 • "Ruinen intill Verköleden utanför Karlskrona är resterna från en länsherreborg från det medeltida Lyckå stad."

Vad betyder medeltida inom generell ?

som varar under medeltiden

Diskussion om ordet medeltida