medfödd

Adjektiv

Hur används ordet medfödd

 • "Blödarsjuka är en medfödd och ärftlig sjukdom som i första hand kännetecknas av okontrollerbara blödningar. Trots de stora framsteg som gjorts inom gen- och biotekniken kan blödarsjuka inte botas. eur-lex.europa.eu"
 • "Syndaktyli är troligtvis genetiskt och det är medfödd missbildning som uppkommer tidigt under graviditeten på grund av att celler inte dör eller återbildas på ett normalt sätt."
 • "Annika Östling blev helt blind som 11-åring efter en medfödd synskada."
 • "Helena är helt blind efter en medfödd synskada."
 • "Bollnäsidrottaren har en synskada pga en ovanlig och medfödd ögonsjukdom."
 • "Ghina har diagnostiserats med en cp-skada, medfödd missbildning i hjärnan, epilepsi, synskada och psykiska funktionsnedsättningar."
 • "Josefine lider av en ovanlig medfödd muskelsjukdom som heter spinal muskelatrofi typ 2."
 • "En medfödd talang"
 • "Det är en medfödd hjärnskada som gör att hon inte kan röra armar och ben medvetet och att hon inte klarar att äta själv."
 • "Har män en medfödd hjälplöshet och är värdelösa sakletare och lucianattlinnesstrykare?"
 • "” En medfödd hjälplöshet? ”"
 • "Syndaktyli är troligtvis genetiskt och det är medfödd missbildning som uppkommer tidigt under graviditeten på grund av att celler inte dör eller återbildas på ett normalt sätt."
 • "Annika Östling blev helt blind som 11-åring efter en medfödd synskada."
 • "Helena är helt blind efter en medfödd synskada."
 • "Bollnäsidrottaren har en synskada pga en ovanlig och medfödd ögonsjukdom."
 • "Ghina har diagnostiserats med en cp-skada, medfödd missbildning i hjärnan, epilepsi, synskada och psykiska funktionsnedsättningar."
 • "Josefine lider av en ovanlig medfödd muskelsjukdom som heter spinal muskelatrofi typ 2."
 • "En medfödd talang"
 • "Det är en medfödd hjärnskada som gör att hon inte kan röra armar och ben medvetet och att hon inte klarar att äta själv."
 • "Har män en medfödd hjälplöshet och är värdelösa sakletare och lucianattlinnesstrykare?"
 • "” En medfödd hjälplöshet? ”"

Vad betyder medfödd inom filosofi ?

som besitta|besitts redan vid födseln

Möjliga synonymer till medfödd

Relaterat till medfödd

släktskap

vana

grund

början

inre väsen

biologi

tvång

sinnesstämning

Diskussion om ordet medfödd