median

Adjektiv

Hur används ordet median

 • "Inkomsten ( median ) var förra året 6,5 procent lägre än före krisen 2007, om inflationen, prisökningarna räknas bort, och 7,2 procent lägre år 1999, alltså innan millenieskiftet."
 • "För en ensamstående person utan barn innebär under 60 procent av median 149 000 kronor per år eller mindre, alltså mindre än 7 450 kr / mån efter skatt."
 • "– Vi har mer differentierade löner än vad kommunerna har, vi tittar inte så mycket på median eller medellöner utan vi tittar på individ, bra lärare ska ha bra betalt och det har de även hos oss, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia."
 • "EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga ( median ) disponibla inkomst."
 • "Med låg ekonomisk standard menas enligt Ungdomsstyrelsens definition personer som lever på under 60 procent av median ekonomisk standard för samtliga svenskar."
 • "EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga ( median ) disponibla inkomst."
 • "Deltagarna följdes sedan i åratal, med en median uppföljningstid av 13-15 år."
 • "Invånarna i västra Skåne toppar listan och sparar 3 000 kronor månaden, räknat som median."
 • "Totalt har sjukskrivningstiderna minskat från en median på 46 till 43 dagar."
 • "Kalmar tillhör de län där sjukskrivningstiderna minskat allra mest, från en median på 45 till 40 timmar, en minskning med elva procent."

Vad betyder median inom generell ?

det mellersta värdet i en dataserie

Diskussion om ordet median

median

medianen
medianer
medianerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet median på svenska?

Obestämd singular: median
Bestämd singular: medianen
Obestämd plural: medianer
Bestämd plural: medianerna

Hur används ordet median

 • "Inkomsten ( median ) var förra året 6,5 procent lägre än före krisen 2007, om inflationen, prisökningarna räknas bort, och 7,2 procent lägre år 1999, alltså innan millenieskiftet."
 • "För en ensamstående person utan barn innebär under 60 procent av median 149 000 kronor per år eller mindre, alltså mindre än 7 450 kr / mån efter skatt."
 • "– Vi har mer differentierade löner än vad kommunerna har, vi tittar inte så mycket på median eller medellöner utan vi tittar på individ, bra lärare ska ha bra betalt och det har de även hos oss, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia."
 • "EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga ( median ) disponibla inkomst."
 • "Med låg ekonomisk standard menas enligt Ungdomsstyrelsens definition personer som lever på under 60 procent av median ekonomisk standard för samtliga svenskar."
 • "EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga ( median ) disponibla inkomst."
 • "Deltagarna följdes sedan i åratal, med en median uppföljningstid av 13-15 år."
 • "Invånarna i västra Skåne toppar listan och sparar 3 000 kronor månaden, räknat som median."
 • "Totalt har sjukskrivningstiderna minskat från en median på 46 till 43 dagar."
 • "Kalmar tillhör de län där sjukskrivningstiderna minskat allra mest, från en median på 45 till 40 timmar, en minskning med elva procent."

Vad betyder median inom matematik ?

mittvärde i statistiskt material, alt. sträcka från triangels hörn till motst. sidas mittpunkt

Möjliga synonymer till median

Diskussion om ordet median

median

medians
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder median inom matematik ?

the value below which 50% of the cases fall

Möjliga synonymer till median

Diskussion om ordet median

median

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder median inom matematik ?

relating to or situated in or extending toward the middle

Möjliga synonymer till median

Diskussion om ordet median