medicinare

medicinaren
medicinare
medicinarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet medicinare på svenska?

Obestämd singular: medicinare
Bestämd singular: medicinaren
Obestämd plural: medicinare
Bestämd plural: medicinarna

Hur används ordet medicinare

  • "– Jag är inte medicinare och vet inte vilken kroppsegen vävnad som behövs i en luftstrupe, så det måste medicinarna ta ansvar för."
  • "” Jag är inte medicinare ”"
  • "Som medicinare har han ansett att hälsoeffekten av att sluta röka är betydligt viktigare än att man går upp några kilo."
  • "Jurister, naturvetare och medicinare är de ” studentgrupper ” som upplever sig må sämst."
  • "Hildegard av Bingen var också författare, medicinare och filosof och blev en mycket känd kulturprofil på sin tid."
  • "Både författare, filosofer, vetenskapsmän och medicinare."
  • "I flera minuter låg Niklas medvetslös på isen samtidigt som domaren Wolmer Edqvist och Karlskogas medicinare Peter Karlsson försökte få igång hans hjärta."
  • "– Vi måste samlas från olika håll som medicinare, transfusionsexperter, tekniker för att kunna diskutera igenom vilken är den bästa lösningen för framtiden, säger Leif Bülow."
  • "Här möts fysiker, kemister, biologer och medicinare, alla med ett gemensamt intresse, nämligen att stydera vad som händer på ytan av olika material."
  • "Här möts fysiker, kemister, biologer och medicinare, alla med ett gemensamt intresse, nämligen att stydera vad som händer på ytan av olika material."

Vad betyder medicinare inom medicin ?

läkare, särskilt annan läkare än kirurg

Möjliga synonymer till medicinare

Relaterat till medicinare

lärd

Diskussion om ordet medicinare