medsols

Adverb

Översättningar

Hur används ordet medsols

  • "– Vindarna snurrar medsols vilket gör att varm luft kommer upp över Norrland och kall luft kommer in söderut, säger Tora Tomasdottir."
  • "- Det normala som gällt i 100 år är att en kran vrids av medsols."
  • "Vrid motsols / medsols när du tar bort en fästing"
  • "Därmed släpps en tarm med mildluft som rör sig medsols från Island in över norra Skandinavien."
  • "Under tiden roterar banann360 grader hela rummet runt, gradvis och medsols."
  • "Det skulle göra att bilen ( när bilarna står medsols efter vara"
  • "Alla ekipage måste också köra medsols."
  • "Den vrider medsols, dvs mot söder på ostkusten och mot norr på västkusten."
  • "Detta gör att luften från ett högtryck på norra halvklotet inte blåser raka vägen mot ett lågtryck utan istället börjar rotera medsols runt högtrycket på norra halvklotet."
  • "Vid en plötslig stratosfärisk uppvärmning kan vinden istället byta riktning och bli ostlig, eller att virveln bryts i olika delar och delvis blir ostlig ( sett från ovan medsols )."

Diskussion om ordet medsols