membran

membranet
membran
membranen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till membran

Hur böjs ordet membran på svenska?

Obestämd singular: membran
Bestämd singular: membranet
Obestämd plural: membran
Bestämd plural: membranen

Vad betyder membran inom kemi ?

tunn hinna eller skiva

Möjliga synonymer till membran

Relaterat till membran

halvgenomskinlighet

tillplattning

täckning

tunnhet

Diskussion om ordet membran