meningsskiljaktighet

meningsskiljaktigheten
meningsskiljaktigheter
meningsskiljaktigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet meningsskiljaktighet på svenska?

Obestämd singular: meningsskiljaktighet
Bestämd singular: meningsskiljaktigheten
Obestämd plural: meningsskiljaktigheter
Bestämd plural: meningsskiljaktigheterna

Hur används ordet meningsskiljaktighet

  • "Det finns ingen meningsskiljaktighet när det gäller vägen framåt, utan detta gäller hur ledarskapet ska utformas, säger han till TT."
  • "- Det uppstod någon typ av meningsskiljaktighet mellan dem, men det tycks inte ha varit något jätteallvarligt, säger kriminalinspektör Johan Stenvi till TT."
  • "– Det var någon meningsskiljaktighet gällande en bilbarnstol som slutade i en anmälan och en motanmälan om misshandel, säger Lisa Sannervik, presstalesperson vid polisregion mitt."
  • "– Det har nämnts att det kan handla om en meningsskiljaktighet mellan släkter eller familjer."
  • "Det är oklart exakt hur mycket de kommer att vilja testa sin återvunna vänskap genom att gå in på sin stora meningsskiljaktighet : Syrien."
  • "Syrien utgör de båda ländernas stora meningsskiljaktighet, där man ställt sig på varsin sida i konflikten."
  • "Sannolikt rör det sig om någon typ av meningsskiljaktighet som eskalerat och som slutligen spårat ut fullständigt."
  • "Kostsam meningsskiljaktighet"

Vad betyder meningsskiljaktighet inom vardagligt ?

det att två parter har två olika uppfattningar i en fråga, eller konflikt orsakad av detta; dispyt

Relaterat till meningsskiljaktighet

missbelåtenhet

oenighet

förkastelse

divergens

tvedräkt

motsats

motsättning

olikhet

relationslöshet

Diskussion om ordet meningsskiljaktighet