menstruation

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet menstruation

 • "” Frågeställningar om menstruation, preventivmedel och möjligheten om pågående graviditet bör alltid tas upp ” bör alltid tas upp för att om möjligt utesluta graviditet när det gäller magbesvär hos kvinnor i fertil ålder, skriver IVO bland annat."
 • "Ojämn menstruation hade hon dessutom även varit med om tidigare, utan att det var graviditet."
 • "Att känna av humörförändringar i samband med menstruation är vanligt och känt som PMS."
 • "En kvinna som behandlades på Ängelholms sjukhus för problem med riklig menstruation, fick omfattande skador på livmodern."
 • "– Synen på menstruation har verkat för att skapa en distinkt uppdelning mellan könen."
 • "Det kan vara oregelbunden menstruation, men det kan också handla om att man blöder efter klimakteriet, säger Ebba Hallberg, senior expert vid Läkemedelsverket, till TT."
 • "Kvinnor som fått sin första menstruation tidigt i livet har som vuxna sämre lungfunktion och drabbas oftare av astma än de som fått mens först i tonåren, enligt en ny studie."
 • "Den 1 oktober 2015 söker en 30-årig kvinna vård för besvär med riklig menstruation och tidigare järnbrist."
 • "När flickan fick sin menstruation för två år sedan upptäcktes dock att hon har en ovanlig missbildning som gör samlag omöjligt."
 • "I Kina har medicinerna använts i flera århundraden för att lindra smärtsamma livmoderkramper vid menstruation."

Vad betyder menstruation inom medicin ?

första delen i menstruationscykeln, när slemhinnan i livmodern bryts ned och stöts ut som en blödning via vagina eftersom gulkroppen från förra ovarialcykeln slutat producera tillräckligt med hormoner

Diskussion om ordet menstruation

menstruation

menstruationen
menstruationer
menstruationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet menstruation på svenska?

Obestämd singular: menstruation
Bestämd singular: menstruationen
Obestämd plural: menstruationer
Bestämd plural: menstruationerna

Hur används ordet menstruation

 • "” Frågeställningar om menstruation, preventivmedel och möjligheten om pågående graviditet bör alltid tas upp ” bör alltid tas upp för att om möjligt utesluta graviditet när det gäller magbesvär hos kvinnor i fertil ålder, skriver IVO bland annat."
 • "Ojämn menstruation hade hon dessutom även varit med om tidigare, utan att det var graviditet."
 • "Att känna av humörförändringar i samband med menstruation är vanligt och känt som PMS."
 • "En kvinna som behandlades på Ängelholms sjukhus för problem med riklig menstruation, fick omfattande skador på livmodern."
 • "– Synen på menstruation har verkat för att skapa en distinkt uppdelning mellan könen."
 • "Det kan vara oregelbunden menstruation, men det kan också handla om att man blöder efter klimakteriet, säger Ebba Hallberg, senior expert vid Läkemedelsverket, till TT."
 • "Kvinnor som fått sin första menstruation tidigt i livet har som vuxna sämre lungfunktion och drabbas oftare av astma än de som fått mens först i tonåren, enligt en ny studie."
 • "Den 1 oktober 2015 söker en 30-årig kvinna vård för besvär med riklig menstruation och tidigare järnbrist."
 • "När flickan fick sin menstruation för två år sedan upptäcktes dock att hon har en ovanlig missbildning som gör samlag omöjligt."
 • "I Kina har medicinerna använts i flera århundraden för att lindra smärtsamma livmoderkramper vid menstruation."

Vad betyder menstruation inom medicin ?

första delen i menstruationscykeln, när slemhinnan i livmodern bryts ned och stöts ut som en blödning via vagina eftersom gulkroppen från förra ovarialcykeln slutat producera tillräckligt med hormoner

Möjliga synonymer till menstruation

 • mens [ medicin ]

Diskussion om ordet menstruation

menstruation

menstruations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet menstruation

 • "the women were sickly and subject to excessive menstruation"

Vad betyder menstruation inom medicin ?

the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause

Diskussion om ordet menstruation