mentor

mentorn
mentorer
mentorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till mentor

Synonymer till mentor

Hur böjs ordet mentor på svenska?

Obestämd singular: mentor
Bestämd singular: mentorn
Obestämd plural: mentorer
Bestämd plural: mentorerna

Hur används ordet mentor

 • "Hur ser de på sin tidigare tränare och mentor i dag?"
 • "Killarnas ärare och mentor, Ricky Lindberg, tycker absolut att de ska bra självförtroende eftersom de lyckades få ihop hela 94 procent rätt på det teoretiska provet."
 • "Han beskrivs som en mentor – och förebild inom idrotten."
 • "Mannen, som genom idrotten kommit i kontakt med ungdomarna, beskrivs som en mentor – och betydelsefull för idrotten."
 • "I nuläget beräknar Ronny Mattsson att det är rimligt med 60-70 elever per mentor."
 • "Den misstänkte mannen har jobbat som mentor för de drabbade killarna på deras utbildning och varit en förebild för dem och lockat dem med proffskontrakt."
 • "Tidigare har det varit en bisyssla som lärare att vara mentor, men nu bedömer man i Ronneby att mentorsuppdraget är för stort och tufft att ha parallellt med sitt vanliga arbete."
 • "Till sin tränare och mentor tvingades de sedan säga :"
 • "Varje mentor har ansvar för omkring 60 elever och kommer både att ansvara för elevkontakt men också en stor del av det administrativa arbetet och som en kontaktperson för föräldrar."
 • "Styrelsen kommer också att utse en mentor för Patric Larsson, samt sätta ihop en plan för hur man ska följa upp det regelbundet."

Rim på mentor

Ordet mentor har 2 betydelser

 • Inom historia
 • Inom utbildning
historia
utbildning

Vad betyder mentor inom historia ?

uppfostrare, handledare

Översättningar (inom historia)

Engelska

Synonymer till mentor (inom historia)

Möjliga synonymer till mentor (inom historia)

Möjliga synonymer till mentor (inom historia)

Relaterat till mentor (inom historia)

lärare

ledare

anvisning

Ordet mentor inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Övrig relation till mentor (inom utbildning)

Synonymer till mentor (inom utbildning)

Möjliga synonymer till mentor (inom utbildning)

Diskussion om ordet mentor

mentor

mentors
Substantiv

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till mentor (inom utbildning)

Vad betyder mentor inom politik ?

a wise and trusted guide and advisor

Möjliga synonymer till mentor

Diskussion om ordet mentor