meretricious

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till meretricious

Hur används ordet meretricious

  • "a meretricious yet stylish book"
  • "meretricious praise"
  • "a meretricious argument"
  • "meretricious relationships"

Ordet meretricious har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom fotografi
generell
norgespec
fotografi

Vad betyder meretricious inom generell, generell, generell ?

(archaic) like or relating to a prostitute

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till meretricious (inom generell)

Ordet meretricious inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till meretricious (inom norgespec)

Ordet meretricious inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till meretricious (inom fotografi)

Möjliga synonymer till meretricious (inom fotografi)

Diskussion om ordet meretricious