meteorologi

meteorologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till meteorologi

meteorologi har del

meteorologi är del av

Synonymer till meteorologi

Hur används ordet meteorologi

 • "De metoder och omräkningsförfaranden som har använts skall beskrivas i detalj i en bilaga till den rapport om meteorologi som åtföljer mätdata. eur-lex.europa.eu"
 • "– Det är ingen som vet riktigt, vi hade en professor i meteorologi på besök igår och inte ens han vågade spå sommaren."
 • "Där den förra har erfarenhet att undervisa om fysik, flygteknik, meteorologi och så vidare, ligger expertisen hos den senare snarare i mjukvaran som kontrollerar drönarna."
 • "– Det är ingen som vet riktigt, vi hade en professor i meteorologi på besök igår och inte ens han vågade spå sommaren."
 • "Bigert & Bergströms utställning The climate experiment sätter klimatförändringar och meteorologi i centrum."
 • "Vårdagjämningen i sig har nämligen ingenting med meteorologi att göra."
 • "Vi såg rekord som var det varmaste vi mätt upp sedan mätningarna började, säger Erik Sahlée, universitetslektor i meteorologi vid Uppsala universitet."
 • "Det stora intresset vid sidan av meteorologi har i många år varit just dans."
 • "– Det beror främst på minskad vägtrafik, säger Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet."
 • "– Någon tiondels grad, det kan verka lite, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, och fortsätter :"
 • "Kunskapen om väder och meteorologi skiftar mycket."

Vad betyder meteorologi inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi och inkluderar därmed allt som har med väder att göra. https://sv.wikipedia.org/wiki/Meteorologi

Relaterat till meteorologi

luft

Diskussion om ordet meteorologi