milady

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet milady

milady

Substantiv

Översättningar

Vad betyder milady inom generell ?

an English noblewoman

Möjliga synonymer till milady

Diskussion om ordet milady