militär

militären
militärer
militärerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till militär

militär har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet militär på svenska?

Obestämd singular: militär
Bestämd singular: militären
Obestämd plural: militärer
Bestämd plural: militärerna

Ordet militär har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
militärväsen
generell

Vad betyder militär inom militärväsen ?

väpnade styrka|styrkor

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till militär (inom militärväsen)

militär har undergrupp (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till militär (inom militärväsen)

Relaterat till militär (inom militärväsen)

krigföring

kombattant

Ordet militär inom generell

Diskussion om ordet militär

militär

Adjektiv

Hur används ordet militär

 • "Svidande kritik efter militär buskörning"
 • "Den omfattar alla svenskar mellan 16 och 70 år och kan innebära både militär värnplikt och civila insatser till exempel inom räddningstjänsten."
 • "Till hösten ska jag i alla fall satsa på en militär utbildning."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Det är tredje gången som Sverige deltar i en militär operation i Adenviken men trots att man har vanan inne vid det här laget är det en utmaning som väntar, inte minst på grund av det stora område som ska bevakas – med båtar som går i mopedfart."
 • "Det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär övningsverksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "En militär i Karlskrona omhändertogs i september förra året på en nattklubb."
 • "Ronneby Airport som ligger i Kallinge är en regional och militär flygplats och delas mellan Swedavia som driver den civila delen av flyget, och Blekinge Flygflottilj F 17."
 • "Svenskt militär har funnits på plats sedan 2013 i Mali, som under många år plågats av oroligheter."
 • "Sjöstridsskolan i Karlskrona har tagit emot cirka 150 nya rekryter per år för att ge dem GMU, grundläggande militär utbildning, för att tjänstgöra i de marina förbanden."

Vad betyder militär inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
väpnade styrka|styrkor

Möjliga synonymer till militär

Diskussion om ordet militär

militär

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet militär

 • "Svidande kritik efter militär buskörning"
 • "Den omfattar alla svenskar mellan 16 och 70 år och kan innebära både militär värnplikt och civila insatser till exempel inom räddningstjänsten."
 • "Till hösten ska jag i alla fall satsa på en militär utbildning."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Det är tredje gången som Sverige deltar i en militär operation i Adenviken men trots att man har vanan inne vid det här laget är det en utmaning som väntar, inte minst på grund av det stora område som ska bevakas – med båtar som går i mopedfart."
 • "Det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär övningsverksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "En militär i Karlskrona omhändertogs i september förra året på en nattklubb."
 • "Ronneby Airport som ligger i Kallinge är en regional och militär flygplats och delas mellan Swedavia som driver den civila delen av flyget, och Blekinge Flygflottilj F 17."
 • "Svenskt militär har funnits på plats sedan 2013 i Mali, som under många år plågats av oroligheter."
 • "Sjöstridsskolan i Karlskrona har tagit emot cirka 150 nya rekryter per år för att ge dem GMU, grundläggande militär utbildning, för att tjänstgöra i de marina förbanden."

Vad betyder militär inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
väpnade styrka|styrkor

Diskussion om ordet militär