mineral

mineralet
(-)
mineralerna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

mineral har undergrupp

Hur böjs ordet mineral på svenska?

Obestämd singular: mineral
Bestämd singular: mineralet
Bestämd plural: mineralerna

Hur används ordet mineral

 • "Sanna Alwmark har studerat så kallad chockad kvarts, en typ av mineral som enbart bildas i samband med ett nedslag av en himlakropp."
 • "Så det är ju därför alla vill samarbeta så tidigt som möjligt så att vi inte blockerar varandra utan att vi försöker hjälpas åt istället, säger Linda Olsson, Kopparberg mineral."
 • "Forskare vid Göteborgs universitet har bidragit genom att studera sprickor i berget och de mineral som bildats i dessa."
 • "Enligt Bergsstaten som har till uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral finns fortfarande en teoretisk möjlighet för mineralbolaget i Stockholm AB att förlänga tillståndet."
 • "Och trots att telefonen blott innehåller några ynka gram av mineral och metaller som coltan, tantal och volfram har det gått åt hundratals kilo malm eller mineralhaltig jord för att utvinna tillräckliga mängder för en enda telefon, visar en"
 • "Med dagens metoder kan bara fragment av dessa sällsynta mineral återvinnas."
 • "Både Livsmedelsverket och Landsbygdsdepartementet har informerats och slottsträdgårdsmästaren själv hoppas på en bred forskning om växters förmåga att föra mineral från jorden till oss som äter grödorna."
 • "– Om en växt har tagit upp mineral genom rötterna och transporterat ut i bladen med kraftigt förhöjda halter så är det ett bra tillskott för oss människor, konstaterar Håkan Asp."
 • "Mica eller glimmer är ett mineral som finns i de allra flesta sminkprodukter även hos de stora svenska sminkföretagen."
 • "För att inte missa någon värdefull mineral ansöker nu allt fler företag om förlängda undersökningstillstånd."

Vad betyder mineral inom mineral ?

Fotograf: Wikipedia
ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemisk formel|kemiska sammansättning och kristallstruktur

Relaterat till mineral

mineral

Diskussion om ordet mineral

mineral

minerals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder mineral inom mineral ?

solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition

Diskussion om ordet mineral

mineral

Adjektiv

Hur används ordet mineral

 • "mineral elements"
 • "mineral deposits"
 • "a mineral deposit"
 • "mineral water"
 • "the inorganic mineral world"

Vad betyder mineral inom generell, generell, generell ?

relating to minerals

of or containing or derived from minerals

composed of matter other than plant or animal

Diskussion om ordet mineral