minnesbild

minnesbilden
minnesbilder
minnesbilderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till minnesbild

Hur böjs ordet minnesbild på svenska?

Obestämd singular: minnesbild
Bestämd singular: minnesbilden
Obestämd plural: minnesbilder
Bestämd plural: minnesbilderna

Hur används ordet minnesbild

 • "Själv uppger han att han inte har någon minnesbild av händelsen eftersom han vid tillfället var påverkad av alkohol och droger."
 • "När förhandlingarna inleddes i tingsrätten meddelade han kort att han inte längre hade någon klar minnesbild av kvällen och att han därför varken kunde erkänna eller förneka mord."
 • "Nästa minnesbild är när hon vaknar i bilen på en åker vid Mariebergsvägen i Karlshamn."
 • "Under rättegången har 26-åringens mor förklarat att skjutningen skedde som följd av en olycka, något som sonen trots svag minnesbild också framhärdar."
 • "Han har varken erkänt eller förnekat brott, utan menar att han har en svag minnesbild."
 • "” Saknar minnesbild ”"
 • "Under rättegången har 18-åringen varken kunnat förneka eller erkänna brott eftersom han saknar minnesbild på grund av berusning men flera vittnen har sett 18-åringen bära ut geväret i bilen samt hört honom uttala dödshot under kvällen."
 • "Franssons minnesbild är en annan :"
 • "– Enligt den minnesbild jag har så är inte det här något som skett på daglig basis, men jag är medveten om att det har hänt någon gång, säger Rune Lindbom och fortsätter :"
 • "– Jag såg gärningsmannen och har en klar minnesbild av hur han såg ut, så när det blev rättegång var det inga problem."

Ordet minnesbild har 2 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom data

Diskussion om ordet minnesbild