minnespenning

minnespenningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Relaterat till minnespenning

beteckning

minne

anseende

Diskussion om ordet minnespenning