minnestal

minnestalet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet minnestal

  • "De tre riksdagsledamöterna kommer att hedras med ett minnestal under en gudstjänst som hålls i Storkyrkan på tisdagsförmiddagen."
  • "Under gudstjänsten som hålls i Storkyrkan på förmiddagen kommer minnestal att hållas."
  • "Öppnandet inleddes med minnestal och en tyst minut för de avlidna riksdagsledamöterna Carina Moberg ( S ), Johnny Munkhammar ( M ) och William Petzäll ( - )."
  • "Riksmötets öppnande inleddes med minnestal för de avlidna riksdagsledamöterna Carina Moberg ( S ), Johnny Munkhammar ( M ) och William Petzäll ( - )."
  • "Mona Sahlin kunde inte hålla tårarna borta när hon höll ett minnestal om massakern på Utöya : - Utöya, ungdomens paradis, blev ett helvete."
  • "Efter kransnedläggning vid Linnés grav bjöds på nykomponerad musik och minnestal inne i kyrkan."
  • "Över 500 människor var samlade i kyrkan där biskopen i Visby, Lennart Koskinen, höll ett minnestal med rubriken Såsom i en spegel, en anspelning på den första delen i Bergmans filmade gudstrilogi och också en påminnelse om att titeln kommer från en Paulus-text i bibeln."
  • "Han var ju ung hela livet, sade statsminister Göran Persson i sitt minnestal vid ceremonin i socialdemo- kraternas partihögkvarter i Stockholm."
  • "Wallström kritiseras för minnestal"

Diskussion om ordet minnestal