minskning

minskningen
minskningar
minskningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet minskning på svenska?

Obestämd singular: minskning
Bestämd singular: minskningen
Obestämd plural: minskningar
Bestämd plural: minskningarna

Hur används ordet minskning

  • "Över alla tillfrågade grupper ses också en minskning av hur mycket det dricks och hur många som vid flera tillfällen varit kraftigt berusade."
  • "Antalet öppet arbetslösa i Blekinge var 3463 personer, vilket är en minskning med 357 personer jämfört med samma period förra året."
  • "En minskning med 39 procent, enligt Brottsofferjouren Sveriges egen statistik."
  • "Störst minskning har skett i Jämtland med 28 procent, följt av Dalarna och Norrbotten med 23 procent."
  • "7 800 personer var inskrivna som arbetslösa i Blekinge i slutet av januari, vilket är en minskning med 610 personer och motsvarar 10,5 procent av arbetskraften."
  • "När Sverige 2011 införde anmälningsavgift för studenter från andra länder än EES-området och Schweiz ledde det först till en betydande minskning av de utländska studenterna."
  • "Totalt var 7400 personer inskrivna som arbetslösa i länet i slutet av augusti, vilket är en minskning med 500 personer."
  • "År 1995 hade Ronneby 1060 gymnasielever och 2015 hade den siffran sjunkit till 749, vilket är en minskning med 29 %."
  • "– I Svängsta vet jag att det håller på att rinna ut helt och hållet, Asarum har också en stor minskning."
  • "Tobakslagen har funnits i över 20 år, och trots det röks det fortfarande på skolgårdarna, trots senaste årets minskning."

Vad betyder minskning inom vardagligt ?

det att något minskar eller minskas

Möjliga synonymer till minskning

Relaterat till minskning

rabatt

ofullständighet

förbrukning

villkor

föränderlighet

fåtal

fråndragning

Diskussion om ordet minskning