minuskel

minuskeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till minuskel

Vad betyder minuskel inom typografi ?

liten bokstav, gemen

Möjliga synonymer till minuskel

Relaterat till minuskel

skrivning

tryckning

Diskussion om ordet minuskel