mishandle

mishandle
mishandled
mishandled
Verb

Översättningar

Ordet mishandle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
sport
ALLMÄNT
generell

Ordet mishandle inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till mishandle (inom sport)

Ordet mishandle inom ALLMÄNT

Synonymer till mishandle (inom ALLMÄNT)

Ordet mishandle inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mishandle (inom generell)

Möjliga synonymer till mishandle (inom generell)

Diskussion om ordet mishandle