missförhållande

Substantiv

Översättningar

Synonymer till missförhållande

Hur används ordet missförhållande

 • "Bedömningen är att det inträffade inneburit ett missförhållande."
 • "Inneburit missförhållande"
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Det är två lex Sarah-anmälningar om missförhållande som kommit in till Karlshamns kommun."
 • "Eftersom händelserna har fått konsekvenser för brukare som känner oro, och eftersom det inte går att utesluta att någon eller några medarbetare har begått ett ekonomiskt övergrepp, bedöms händelserna som ett missförhållande."
 • "– Lagstiftningen säger att man ska göra en anmälan om det finns ett missförhållande, eller risk för det."
 • "Detta bedöms som ett missförhållande och en lex Sara-utredning har gjorts."
 • "Dels säger Lex Sarah-lagstiftningen att man ska göra en anmälan om det föreligger ett missförhållande eller en stor risk för det."
 • "Karlshamns kommun anser att händelsen har medfört konsekvenser för den enskilde och bedömmer att det har inneburit ett allvarligt missförhållande."

Vad betyder missförhållande inom juridik ?

förhållande som man inte är nöjd med

Möjliga synonymer till missförhållande

Diskussion om ordet missförhållande

missförhållande

missförhållandet
missförhållanden
missförhållandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet missförhållande på svenska?

Obestämd singular: missförhållande
Bestämd singular: missförhållandet
Obestämd plural: missförhållanden
Bestämd plural: missförhållandena

Hur används ordet missförhållande

 • "Bedömningen är att det inträffade inneburit ett missförhållande."
 • "Inneburit missförhållande"
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Det är två lex Sarah-anmälningar om missförhållande som kommit in till Karlshamns kommun."
 • "Eftersom händelserna har fått konsekvenser för brukare som känner oro, och eftersom det inte går att utesluta att någon eller några medarbetare har begått ett ekonomiskt övergrepp, bedöms händelserna som ett missförhållande."
 • "– Lagstiftningen säger att man ska göra en anmälan om det finns ett missförhållande, eller risk för det."
 • "Detta bedöms som ett missförhållande och en lex Sara-utredning har gjorts."
 • "Dels säger Lex Sarah-lagstiftningen att man ska göra en anmälan om det föreligger ett missförhållande eller en stor risk för det."
 • "Karlshamns kommun anser att händelsen har medfört konsekvenser för den enskilde och bedömmer att det har inneburit ett allvarligt missförhållande."

Vad betyder missförhållande inom juridik ?

förhållande som man inte är nöjd med

Möjliga synonymer till missförhållande

Relaterat till missförhållande

olämplighet

förvrängning

motsättning

ojämnhet

otillräcklighet

nackdel

relationslöshet

missbruk

ont

Diskussion om ordet missförhållande