misstro

misstror
misstrodde
misstrott
Verb

Synonymer till misstro

Hur böjs ordet misstro på svenska?

Presens: misstror
Preteritum: misstrodde
Supinum: misstrott

Hur används ordet misstro

 • "” Nicklas har för mig redogjort för händelsen på ett trovärdigt sätt och jag har ingen anledning att misstro honom."
 • "Det har lett till en allmän misstro mot vaccin och personer över 65 år säger därför nej till vanligt vaccin mot säsongsinfluensa."
 • "– Det blev en förståelig misstro mot myndigheterna och det var väldigt tragiskt."
 • "Tystnadskultur, hugg i ryggen, misstro, ” fixande och trixande ” och ryktesspridning hör inte hemma i vårt parti."
 • "Jag har alltid litat på honom, han har aldrig gett mig eller någon i familjen anledning att misstro honom, säger hon."
 • "Kritiken, som uppmärksammades förra veckan, handlar bland annat om att ledningen på förvaltningen försöker tysta och slå tillbaka när kritiker höjer sin röster, att det används härskartekniker och att det leder till misstro och misstänksamhet som skapar ohälsa."
 • "Rätten friar : ” Saknar anledning att misstro ”"
 • "Enligt tingsrättens bedömning saknas anledning att misstro mannens uppgifter om att ålsumpen var märkt."
 • "Som en parallell motivbild framskymtar i utredningen också männens växande misstro mot 57-åringen."
 • "Rätten menar att det inte finns anledning att misstro att han har märkt sina fiskeredskap på rätt sätt."

Vad betyder misstro inom religion ?

det att inte tro på eller lita på (något); det att tro att någon ljuger e.dyl.

Möjliga synonymer till misstro

Relaterat till misstro

ringaktning

tvivel

ovilja

klentrogenhet

svartsjuka

Diskussion om ordet misstro

misstroende

misstroendet
misstroenden
misstroendena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet misstroende på svenska?

Obestämd singular: misstroende
Bestämd singular: misstroendet
Obestämd plural: misstroenden
Bestämd plural: misstroendena

Hur används ordet misstroende

 • "Han är särskilt nöjd med att försvarsminister Peter Hultqvist tills vidare sitter kvar – även om oppositionens misstroende mot honom står fast."
 • "– Nej, jag är taggad att fortsätta och jag tror ändå att detta kan bli en nyttig läxa, inte minst för dem som uttalade ett misstroende mot Nicklas."
 • "– Vi känner misstroende mot politikerna som säger att förskolan ska kunna stå klar på gamla Torgbacken redan i augusti."
 • "Om en majoritet i regionstyrelsen röstar för dig, kommer du då fortsätta jobba kvar trots den politiska ledningens misstroende?"
 • "Efter S-bråket i Olofström riktar nu Jan Björkmans moderförening misstroende mot ordföranden och kräver att partiet genomför en förtroendeomrösning."
 • "Det här är ju ett misstroende, även om jag själv tycker att beslutet är felaktigt, säger han."
 • "– Vi hade aldrig något misstroende mot Johan i hans roll som rektor och vi skulle aldrig ” avrätta ” honom för den sakens skull."
 • "Kan inte detta uppfattas som ett kollektivt misstroende mot chefstjänstemän i förvaltningen?"
 • "Jag vet fortfarande inte anledningen till det misstroende som riktades mot mig. ”, skriver hon i ett pressmeddelande."
 • "– Det är väldigt märkligt att man i ett demokratiskt parti kan rikta misstroende och skriva ett uteslutningsärende mot ett regionråd utan klara grunder."

Vad betyder misstroende inom religion ?

brist på förtroende

Möjliga synonymer till misstroende

Relaterat till misstroende

ovilja

olycka

ringaktning

underskattning

svartsjuka

Diskussion om ordet misstroende