mizzenmast

mizzenmasts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mizzenmast

Vad betyder mizzenmast inom sjöfart ?

the third mast from the bow in a vessel having three or more masts; the after and shorter mast of a yawl, ketch, or dandy

Diskussion om ordet mizzenmast