mockning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet mockning

  • "I klippet kan du se hur många badkar med gödsel man skulle kunna få ihop varje månad genom daglig mockning."
  • "Daglig mockning reducerade gödseltillförseln i hagen med 78 procent, veckovis mockning med 47 procent och månadsvis mockning med 36 procent."
  • "Daglig mockning reducerade gödseltillförseln i hagen med 78 procent, veckovis mockning med 47 procent och månadsvis mockning med 36 procent."
  • "Daglig mockning reducerade gödseltillförseln i hagen med 78 procent, veckovis mockning med 47 procent och månadsvis mockning med 36 procent."
  • "Studien visar att mockning av rasthagar kan spela en viktig roll om man vill minska att näring från hästgödsel läcker till omgivande vattendrag."
  • "– Den här studien har fokuserat på effekten av mockning vilket inte har studerat tidigare."
  • "En studie som publicerades i somras visar att frekvent mockning av hästhagar kan vara en effektiv miljöåtgärd."
  • "Det handlar bland annat om otillräcklig mockning, avsaknad av torr och ren liggplats och för låg takhöjd."

Ordet mockning inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet mockning