moderat

Adjektiv

Synonymer till moderat

Hur används ordet moderat

 • "Regeringen har utsett Sten Nordin som tidigare varit bland annat moderat riksdagsledamot."
 • "Kritiken mot förslaget till moderat kommunlista i Karlskrona växer."
 • "Vi vill också satsa på en ny yrkeskategori, lärarassistenter, och att alla elever i grundskolan ska få en egen dator, säger Lennarth Förberg, moderat ordförande i utbildningsnämnden i Ronneby kommun."
 • "Blekinges moderat riksdagskvinna Annicka Engblom ( M ) har förståelse för Anna Kinberg Batras ( M ) beslut."
 • "” Jag känner nu att jag under rådande omständigheter med den brist på ledarskap och brist på demokrati inom partiet inte längre kan sitta kvar på min post som moderat företrädare. ”"
 • "Platow, i dag avhoppad moderat och ordförande för det nybildade Karlskronapartiet, fick dock aldrig själv ge sin version."
 • "Allt har sin upprinnelse i att Ali Kader ( C ) anklagades för att ha hotat en moderat fullmäktigeledamot under en utbildningsdag om just våld och hot i politiken."
 • "– Att höra att vi frångår praxis av en moderat måste jag säga är skrattretande."
 • "Nu har Ali Kader valt att polisanmäla Arne Bogren och ytterligare en moderat för förtal, vilket"
 • "– Nej, och jag tror att när väljarna får klart för sig hur vi tänker och hur vi agerar så kommer inte någon att förknippa oss med moderat politik."

Ordet moderat har 3 betydelser

 • Inom politik, sverigespecifikt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
politik, sverigespecifikt
vardagligt
generell

Vad betyder moderat inom politik, sverigespecifikt ?

måttlig, måttfull; som inte hänger sig åt några extrema åsikter eller åthävor

Översättningar (inom politik, sverigespecifikt)

Synonymer till moderat (inom politik, sverigespecifikt)

Möjliga synonymer till moderat (inom politik, sverigespecifikt)

Relaterat till moderat (inom politik, sverigespecifikt)

varaktighet

Ordet moderat inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till moderat (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till moderat (inom vardagligt)

Diskussion om ordet moderat

moderate

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till moderate (inom generell)

Hur används ordet moderate

 • "moderate prices"
 • "a moderate income"
 • "a moderate fine"
 • "moderate demands"
 • "a moderate estimate"
 • "a moderate eater"
 • "moderate success"
 • "a kitchen of moderate size"
 • "the X-ray showed moderate enlargement of the heart"
 • "a moderate penalty"
 • "moderate in his demands"

Vad betyder moderate inom psykologi ?

being within reasonable or average limits; not excessive or extreme not extreme marked by avoidance of extravagance or extremes

Möjliga synonymer till moderate

Diskussion om ordet moderate

moderate

moderate
moderated
moderated
Verb

Hur används ordet moderate

 • "moderate your alcohol intake"
 • "He moderated his tone when the students burst out in tears"
 • "John moderated the discussion"
 • "moderate your speed"
 • "hold your tongue"

Ordet moderate har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom mat
 • Inom spel
bildligt
ALLMÄNT
mat
spel

Ordet moderate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till moderate (inom bildligt)

Ordet moderate inom ALLMÄNT

preside over

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till moderate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till moderate (inom ALLMÄNT)

Ordet moderate inom mat

make less fast or intense

Översättningar (inom mat)

Synonymer till moderate (inom mat)

Ordet moderate inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till moderate (inom spel)

Diskussion om ordet moderate

moderate

moderates
Substantiv

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till moderate (inom spel)

Diskussion om ordet moderate