mollify

mollified
mollified
mollify
Verb

Översättningar

Hur används ordet mollify

  • "She managed to mollify her angry boss"

Ordet mollify har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet mollify inom generell

make less rigid or softer

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till mollify (inom generell)

Diskussion om ordet mollify