moot

moot
mooted
mooted
Verb

Översättningar

Synonymer till moot

Diskussion om ordet moot

moot

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder moot inom generell, generell, generell ?

Möjliga synonymer till moot

Diskussion om ordet moot